Opening Sluis Eefde en start Verruiming Twentekanalen

Welkom op de website van de officiële opening van het sluiscomplex bij Eefde en de start van de Verruiming van de Twentekanalen! Op deze website vind je meer informatie over het feestelijke moment dat op donderdag 1 juli 2021 plaatsheeft gevonden. Op deze dag was de bestaande Zuidersluis na ruim een jaar van groot onderhoud weer geopend voor scheepvaart en dragen we het stokje over aan het laatste project: de Verruiming van de Twentekanalen. In het kader van de Corona maatregelen vond dit feestelijke moment digitaal plaats.

Op de programma pagina hebben we alle video’s geplaatst die re tijdens de uitzending te zien waren. Daarnaast is de gehele uitzending daar terug te zien.

Klik hieronder om naar het programma te gaan.

De Twentekanalen zijn een belangrijke logistieke schakel voor het vervoer van goederen over water naar de havens van Almelo, Hengelo en Enschede. Ze verbinden de Rotterdamse en Antwerpse haven met Duitsland en Noord- en Oost-Europa. Het transport over de Twentekanalen neemt de komende jaren toe. Om dit mogelijk te maken wordt er hard gewerkt aan het opwaarderen van de Twentekanalen. Dit maakt de regio nog interessanter voor bedrijven en geeft de Twentse economie en werkgelegenheid een belangrijke impuls. De uitbreiding van Sluis Eefde is nu afgerond en de laatste fase van het verruimen van de Twentekanalen neemt het stokje over.

Waarom is de sluis uitgebreid?

Rijkswaterstaat heeft het sluiscomplex bij Eefde uitgebreid met een tweede sluiskolk. De realisatie van de Noordersluis in april 2020 zorgt voor minder lange wachttijden en daardoor een betere bereikbaarheid van de Twentse havens. Daarnaast is de nieuwe Noordersluis groter en dieper waardoor zwaarder beladen schepen geschut kunnen worden. Nog een voordeel: De aanwezigheid van een tweede sluis zorgt voor minder kwetsbare situatie in geval van onderhoud of calamiteiten. Dit komt de betrouwbaarheid ten goede.

Waarom worden de Twentekanalen verruimd?

De Twentekanalen tussen Delden en Enschede en de hele zijtak naar Almelo worden verruimd. Met de verruiming kunnen grotere en zwaarder beladen schepen straks veiliger en vlotter varen op de Twentekanalen en zijn de havens van Almelo, Hengelo en Enschede beter bereikbaar. Dit draagt bij aan de versteviging van de (inter)nationale logistieke positie van de regio Twente. De ruimere vaarweg zorgt ervoor dat grotere schepen vlotter en veiliger kunnen doorvaren. De vaarweg is veiliger, omdat schepen op vrijwel elk deel van de Twentekanalen met dezelfde snelheid kunnen varen en elkaar kunnen passeren.

Port of Twente

Sluis Eefde ligt in de IJssel aan het begin van de Twentekanalen naar Enschede en Almelo. We noemen de sluis ook wel de poort van Twente, omdat het voor de binnenvaart de enige toegang is tot de Twentekanalen. Schepen vervoeren via de sluis jaarlijks 70.000 containers en 60 miljoen ton lading tussen Noord- en Oost-Europa en de grote havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen.

Wat is er nieuw bij sluis Eefde?

De nieuwe kolk is zodanig ontworpen dat deze energieneutraal is. De technische installaties worden energiezuinig uitgevoerd. De energie, die nog nodig is voor bediening van de kolk, wordt op het sluiscomplex opgewekt met zonnepanelen.

De Noordersluis heeft een voor Nederland unieke segmentdeur aan de kant van het Twentekanaal. Een segmentdeur ligt plat op de bodem als de sluis is geopend en draait vanuit die positie omhoog als de sluis wordt gesloten. Deze deur is ook nog werkzaam bij zeer hoge waterdruk. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als de andere deur in de sluis beschadigd raakt en deze zijn waterkerende functie verliest. Hierdoor kunnen grote verschillen in het waterniveau ontstaan. Bij een calamiteit draagt deze functionaliteit bij aan de veiligheid.

Het sluiscomplex heeft een nieuw bediengebouw – van waaruit de Noorder- en Zuidersluis, de pompen en het aflaatwerk worden bediend. Dit bediengebouw is energiezuinig, toekomstbestendig en sluit aan op het monumentale en landschappelijke karakter van het sluiscomplex.

Groot onderhoud Zuidersluis

De oude zuidersluis had dringend groot onderhoud nodig is daarvoor ruim een jaar lang gestremd geweest. Dit onderhoud was eerder niet mogelijk.

 Tijdens het groot onderhoud zijn de verbindingsbruggen tussen de sluistorens (traversen) voor het eerste sinds de bouw van de sluis van hun plek getild. Samen met de hefdeuren zijn per schip naar een fabriek in Capelle aan den IJssel vervoerd. Daar werden ze in een speciale geconditioneerde omgeving  opnieuw geconserveerd.

Andere in het oog springende activiteiten waren:

 • Gedeeltelijke sloop van het bestaande bediengebouw en bouw van een nieuw exemplaar;
 • Droogzetten sluiskolk en schoonmaken/herstellen wanden, bodem en drempel bovenhoofd;
 • Vervangen van alle kettingen en kabels;
 • Vervangen van alle technische installaties;
 • Aanleg van een aantal zonnepanelen.

Stokje wordt overgedragen

Met het overdragen van het stokje van Uitbreiding Sluis Eefde aan de verruiming van de Twentekanalen start officieel het laatste grote project. Al eerder is het kanaal tussen  Eefde en Delden verruimd. Nu is de rest aan de beurt. Naast het verruimen van de Twentekanalen gaan we ook:

 • 35 km aan damwanden vervangen;
 • De gemeentekade bij Delden 12 meter landinwaarts verplaatsen;
 • Aan beide zijden van sluis Hengelo wachtplaatsen aanleggen;
 • Bij Delden de zwaaikom vergroten;
 • Een nieuwe zwaaikom ter hoogte van XL-Businesskade aanleggen;
 • De zwaaikommen Bornerbroek en Deldenerbroek natuurvriendelijk inrichten.