Lock to Twente

Het consortium Lock to Twente (L2T), een samenwerkingsverband tussen TBI-ondernemingen Croonwolter&dros, Mobilis en TBI PPP.

Mobilis en Croonwolter&dros zijn verantwoordelijk voor de uitbreiding van het sluiscomplex bij Eefde en heeft de tweede nieuwe schutsluis gebouwd: de Noordersluis.

De Noordersluis is 20 april 2020 in gebruik genomen. Sindsdien is het consortium verantwoordelijk voor het onderhoud de komende 27 jaar.

Het afgelopen jaar hebben de bedrijven groot onderhoud aan de bestaande monumentale sluis, de Zuidersluis, uitgevoerd.

Mobilis

Mobilis is ervan overtuigd dat beter bouwen begint met slim verbinden. Belangrijk, want alles in de bouw draait om verbinding. Als onderdeel van TBI heeft Mobilis het vermogen om het juiste team te koppelen aan de juiste technieken.

Mobilis was samen met Croonwolters&dros verantwoordelijk voor de bouw van de tweede sluis, het groot onderhoud aan de Zuidersluis en het reguliere onderhoud voor de komende 27 jaar.

Zowel in Nederland als elders in de wereld staan we voor een opgave om de komende decennia een groot aantal sluizen te vervangen. Die gelegenheid moeten we aangrijpen om ‘slimmere’ sluizen te realiseren met standaardisatie, maar ook nieuwe technieken en toepassingen.

Bij sluis Eefde zijn meerdere innovaties toegepast zoals:

  • Een segmentdeur, uniek in Nederland.
  • Een nieuwe hybride aandrijftechniek, wereldwijd wordt dit nu voor het eerst toegepast in de civiele techniek
  • De nieuwe kolk is energieneutraal ontworpen. De technische installaties zijn energiezuinig uitgevoerd. De energie die nog nodig is voor bediening van de kolk wordt opgewekt met zonnepanelen.
  • Smart maintenance

Croonwolter&dros

Croonwolter&dros loopt al meer dan 140 jaar voorop bij nieuwe ontwikkelingen. Ook in deze tijd, waarin de rol van techniek steeds belangrijker wordt, zijn wij een aanjager van nieuwe technologische ontwikkelingen.

Zo hebben we bij Sluis Eefde de technische installaties energiezuinig uitgevoerd. De energie die nodig is voor bediening van de kolk wordt opgewekt met zonnepanelen.

Ook hebben wij alle software die nodig is om de installaties aan te sturen zelf ontwikkeld. Daarbij is cybersecurity een integraal onderdeel in ons werk.

Naast de ontwikkeling en implementatie zullen wij de komende 27 jaar de installaties en de software die deze aanstuurt zelf beheren en onderhouden. Omdat Sluis Eefde continue beschikbaar moet zijn, lezen we data uit waarmee we op het juiste moment dit onderhoud kunnen uitvoeren.

TBI PPP

De financiering loopt via een projectvennootschap (L2T SPV), waarvan TBI PPP 100% aandeelhouder is. TBI PPP bestaat uit de aandeelhouders PMF Infrastructure Fund (PMF) en TBI Holdings.